TYKY- TAI TIIMIPÄIVÄ DRAAMAILLEN!

Draamaillen!-päivä on toiminnallinen ja osallistava koulutuspäivä 6-20 hengen tiimeille ja soveltuu erityisesti luovan-, sosiaalialan-, sekä hoitotyön parissa työskenteleville. Päivän kesto räätälöidään tarpeen mukaan kahdesta kahdeksaan tuntiin. Päivän tavoitteena on, että irrotellaan ja pidetään hauskaa, jonka ohella tutkitaan omia ammatillisia ja henkilökohtaisia rajoja. Päivään sisältyy draamallisia ja leikillisiä harjoitteita, kevyttä liikuntaa, rentoutusta ja keskustelua, eli hyväksyntää, kohtaamista ja välittämisen iloa!

Palautetta päivästä:

”Mahtava, erilainen, hauska koulutuspäivä!”

”Päivän aikana koin monia uusia oivalluksia itsestäni!”

”Ajatusprosessi käynnistyi omista toimintatavoista ja kuinka niitä voisi parantaa.”

”Ensimmäistä kertaa uskalsin jättää kontrollin ja antauduin hetken vietäväksi.”

 

”Draama on leikkiä ilman näennäisiä tavoitteita! Se vapauttaa ihmisen suorittamisen pakosta,
rentouttaa ja herättää luovuuden sekä innostuksen varsinaiseen tavoitteelliseen tekemiseen. Elämän ja työnteon mielekkyys tulee hyväksytyksi tulemisen tunteesta.

Jokainen meistä haluaa pohjimmiltaan olla hyödyksi kanssaihmisille, olla tärkeä osa yhteisöä.
Ihminen, joka hyväksyy oman keskeneräisyytensä, hyväksyy sen myös kanssaihmisissä. Se on korvaamaton voimavara!”

Päivä Draamaillen antaa voimavaroja arkeen ja työhön!

Kysy tarjous nuojuantp@gmail.com !

Yhteistyöterveisin, Tuija Nuojua

Näyttelijä ja draamakasvattaja